Významnou oblasťou úniku tepla z budovy sú steny a fasáda. Vďaka zatepleniu – tepelnej izolácii sa tento únik znižuje na minimum. Okrem tepelno-izolačného benefitu je významnou výhodou taktiež estetické vylepšenie vzhľadu budovy a to najmä v prípade starších budov. Pracujeme s viacerými typmi materiálov. Najčastejšie sa používajú polystyrénové izolácie, izolácie na báze sklenej vaty, polyuretánové peny, minerálne vaty, atď. Pracujeme s viacerými typmi materiálov v závislosti od pažiadaviek zákazníkov. Pracovné postupy a materiály zodpovedajú aktuálnym štandardom a normám.

Realizujeme