Realizujeme rôzne typy náterov v interiéri alebo exteriéri, dekorácie alebo tapetovanie. Naša práca sa začína úvodnou obhliadkou a konzultáciou so zákazníkom ohľadne jeho predstavy. Ešte pred zasiahnutím do povrchov stien najprv zabezpečíme zakrytie a ochranu podláh a nábytku, aby neostali žiadne stopy po maľovaní tam, kde by nemali. Pred samotným natieraním alebo tapetovaním najprv pripravíme povrch stierkovaním, aby bol rovný a hladký. Až potom aplikujeme povrchovú úpravu podľa želania zákazníka.

Realizujeme