Mať kvalitne namontovanú vodoinštaláciu a potrubia je dôležité nielen z dôvodu vyhnutiu sa neočakávaným problémom ale takisto je to záležitosťou ochrany majetku. Viac krát sme sa stretli s tým, že napríklad kvôli menej kvalitnej hadici, ktorá po niekoľkých rokoch vplyvom tlaku praskla, došlo k vytopeniu a poškodeniu rozsiahlej časti inteiéru. Aj z týchto dôvodov používame iba certifikované a kvalitné produkty, ktoré inštalujú skúsení odborníci.

Zabezpečujeme