Pracujeme so širokým spektrom obkladov a dlažieb a to či už z pohľadu rôznych typov, rozmerov alebo materiálov. Ako príklad materiálov môžeme uviesť keramické, porcelánové, mramorové, kamenné, sklenené, travertínové obklady, kamenné alebo sklenené mozajky. Aby sme vedeli zaručiť požadovanú kvalitu realizácie projektu, je najlepšie ešte pred kúpou obkladu alebo dlažby skonzultovať jej výber, pretože sa na trhu nachádza aj množstvo produktov s rozmerovými odchýlkami, ktoré by mohli znížiť úroveň výsledného prevedenia. Lebo chceme, aby ste boli so svojou kúpeľňou, kuchyňou alebo iným priestorom maximálne spokojní.

Realizujeme